Prowadzenie meczu charytatywnego Pectus Team – Reprezentacja Artystów Polskich.
Łomianki, 15.10.2017 r.